Kìm vặn ống MHB06001

0905.299.814
0963.536.219

  • Mô tả

Mô tả

Kìm vặn ống MHB06001-18”MPT

Kìm vặn ống MHB06001-24” MPT

Call Now